Demo | Dokumentace
Pager je serverová ASP .NET 2.0 komponenta určená ke strákování datových zdrojů. Jedná se o nebufferované stránkování, kdy se z datového zdroje vyberou vždy jen ty položky, které je vybrat potřeba. Patový by měl přijímat dva parametry - začátek a konec nebo délku vybírané oblasti. Na to se ideálně hodí klauzule LIMIT používaná v MySQL. Její náhrada TOP v MSSQL však není tak inteligentní a je proto nutno provádět různé workaroundy - viz. dokumentace. Dále je nutno dodat metodu pro zjištění celkového počtu záznamů ve zdroji.
Demo
ID: 1 Název: Položka 1 Popis: Toto je položka 1 | ID: 2 Název: Položka 2 Popis: Toto je položka 2 | ID: 3 Název: Položka 3 Popis: Toto je položka 3 | ID: 4 Název: Položka 4 Popis: Toto je položka 4 | ID: 5 Název: Položka 5 Popis: Toto je položka 5 | ID: 6 Název: Položka 6 Popis: Toto je položka 6 | ID: 7 Název: Položka 7 Popis: Toto je položka 7 | ID: 8 Název: Položka 8 Popis: Toto je položka 8 | ID: 9 Název: Položka 9 Popis: Toto je položka 9 | ID: 10 Název: Položka 10 Popis: Toto je položka 10 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Databáze obsahuje 739 záznamů, použitá verze komponenty: 1.0.2527.17115 UPDATE

Nastavení
Appearance
BeginEndSize Počet stránek zobrazených na začátku a konci
FirstText Text prvku odkazujícího na první položku
FirstToolTip Nápovědný text prvku odkazujícího na první položku
LastText Text prvku odkazujícího na poslední položku
LastToolTip Nápovědný text prvku odkazujícího na poslední položku
ManyNumbersMode Způsob jakým budou zobrazena čísla stránek
NeighbourhoodSize Dvojnásobek počtu sránek zobrazených na každou stranu od aktuální
NextText Text prvku odkazujícího na následující položku
NextToolTip Nápovědný text prvku odkazujícího na následující položku
NumberingType Styl číslování
NumberPrefix Předpona čísla
NumberSeparator Oddělovač čísel
NumbersStyle Ovládací prvek realizující čísla
NumberSufix Přípona čísla
PrevLastStyle Typ ovládacích prvků realizujících tlačítka navigace
PrevText Text prvku odkazujícího na předchozí položku
PrevToolTip Nápovědný text prvku odkazujícího na předchozí položku
ShowFirstLast Zobrazit odkaz na první a poslední stránku
ShowPages Zobrazit čísla stránek
ShowPrevNext Zobrazit odkaz na předchozí a následující stránku
Text Doplňkový text
Behavior
DisableNonsenses Deaktivovat tlačítka navigace, která nemění číslo stránky
PageSize Velikost stránky
Downoad
1.0.2527.17115 UPDATE 2.12. 2006
1.0.2521.34954 FINAL 26.11. 2006
0.9.2516.27603 RC 21.11. 2006
0.9.2511.22695 RC 16.11. 2006
0.9.2504.4663 BETA 9.11. 2006
Tento web jako příklad
Pager © Đonny 2006